Nasza firma oferuje również szereg dodatkowych usług, w których specjalizują się nasi doświadczeni Biegli Rewidenci oraz wykwalifikowani pracownicy. Te usługi obejmują:

  • Przekształcanie zbadanych wcześniej sprawozdań finansowych wg wymagań udziałowców Zleceniodawcy
  • Badanie pakietów konsolidacyjnych opracowanych przez Zleceniodawcę na potrzeby Jednostki dominującej w oparciu o zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe
  • Szkolenia z zakresu rachunkowości i podatków

Każda z tych usług jest dostosowana do potrzeb naszych klientów, zapewniając kompleksowe i profesjonalne rozwiązania dla różnych sektorów działalności.