​KSIĘGOWOŚĆ

Usługi  te obejmują:

– Prowadzenie ksiąg rachunkowych

– Prowadzenie Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów

– Prowadzenie pozostałych form ewidencji (ryczałt,  karta podatkowa)

– Kompleksowa obsługa w zakresie sprawozdawczości finansowej

– Zastępstwo Głównego Księgowego

– Nadzór na księgowością

– Zdalna obsługa księgowości – księgowość online

– Reprezentacja podatników przed Urzędem Skarbowym

– Elektroniczna wysyłka deklaracji

– Wsparcie merytoryczne w procesie zakładania działalności

– Sporządzanie dodatkowych raportów i analiz – wg zgłaszanego zapotrzebowania.

Z dniem 01.01.2020 wyżej wymienione usługi realizowane są wyłącznie przez:

​JPK Poprawska i Kasztelan Spółka Jawna