Jesteśmy firmą świadczącą usługi audytorsko – rachunkowe od ponad siedemnastu lat. Spółka Poprawska i Kasztelan, Biegli Rewidenci powstała w 2003 roku (nr KRS: 0000164893). Dnia 15.07.2003 roku, zostaliśmy wpisani do prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod poz. 2791.

Od 2003 roku, specjalizujemy się w świadczeniu usług w zakresie czynności rewizji finansowej, w tym badania sprawozdań finansowych, jak również pozostałych usług wykonywanych przez biegłych rewidentów. Usługi te wykonują Partnerzy Spółki oraz współpracujący Biegli Rewidenci i aplikanci, charakteryzujący się fachową wiedzą niezbędną do realizacji powierzonych prac.

Do dnia 31.12.2019 roku, specjalizowaliśmy się również w kompleksowej obsłudze księgowo – podatkowej oraz kadrowo – płacowej podmiotów gospodarczych o różnej formie prawnej i rodzaju działalności. Dla przejrzystości działalności, usługi te zostały przeniesione z dniem 01.01.2020 roku do odrębnego podmiotu: JPK Poprawska i Kasztelan Spółka Jawna.

Co nas wyróżnia?

  • Wieloletnie doświadczenie
  • Profesjonalizm, rzetelność
  • Bezpieczeństwo i poufność danych
  • Indywidualne podejście
  • Jasne i przejrzyste warunki współpracy
  • Dogodna lokalizacja

Zarząd – Partnerzy

Zarząd Spółki tworzą:

  • Małgorzata Poprawska – Biegły Rewident nr upr. 5796
  • Hanna Kasztelan – Biegły Rewident nr upr. 7780

Partnerzy Zarządu charakteryzują się długoletnim stażem pracy – zarówno w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, organizacji rachunkowości i doradztwa podatkowego, jak również badania i nadzoru nad realizacją badania sprawozdań finansowych podmiotów z różnych branż, działających w różnych formach prawnych.