KADRY I PŁACE

Usługi  te obejmują:

– Prowadzenie dokumentacji kadrowej 

– Przygotowywanie dokumentacji płacowej 

– Sporządzanie listy płac 

– Naliczanie urlopów, chorobowych i pozostałych świadczeń wypłacanych pracownikom 

– Terminowa wypłata wynagrodzeń 

– Zawieranie, rozwiązywanie i naliczanie umów cywilno – prawnych

– Rozliczanie czasu pracy

– Kierowanie na okresowe badania lekarskie

– Prowadzenie bazy danych i akt osobowych pracowników

– Sporządzanie i przesyłanie dokumentacji wymaganej przez instytucje publiczne (np. ZUS, US, PFRON)

– Inne usługi wg uzgodnień.

Z dniem 01.01.2020 wyżej wymienione usługi realizowane są wyłącznie przez

​JPK Poprawska i Kasztelan Spółka Jawna