POPRAWSKA I KASZTELAN – Biegli Rewidenci Spółka Partnerska

Siedziba:

ul. Albańska 18/5
60-123 Poznań

KRS: 0000164893
Regon: 634490921
NIP: 7792205223

Biuro:
Tel: 61 6629 203
E-mail: sekretariat@pkpartners.pl

Partnerzy

Małgorzata Poprawska
Kom: 601714065
E-mail: poprawska@pkpartners.pl

Hanna Kasztelan
Kom: 604590252
E-mail: kasztelan@pkpartners.pl

JPK Poprawska i Kasztelan Spółka Jawna

KRS: 0000808753
Regon: 384642809
NIP: 7792510222

Kierownik Działu Usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Dagmara Jagiełło
Tel: 61 6629 203
Kom: 722399531