Polityka Prywatności

 

Oznaczenie administratora:

JPK Poprawska i Kasztelan

Spółka Jawna

60-246 Poznań, ul. Winklera 1

 

 

Polityka Prywatności dotycząca ochrony danych osobowych przetwarzanych przez

JPK Poprawska i Kasztelan Spółka Jawna

 

 

 1. JPK Poprawska i Kasztelan Spółka Jawna przetwarzając dane osobowe w ramach działalności przedsiębiorstwa występuje jako administrator danych osobowych jak również jako podmiot przetwarzający dane powierzone przez swoich klientów i kontrahentów. JPK Poprawska i Kasztelan Spółka Jawna przetwarza dane osobowe z poszanowaniem obowiązujących norm prawnych oraz ze względu na charakter działalności przez cały czas jest na bieżąco ze wszelkimi zmianami oraz nowymi wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 2. JPK Poprawska i Kasztelan Spółka Jawna, zwana dalej Przedsiębiorstwem, przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w celach:
  1. świadczenie usług zgodnie z przedmiotem działalności gospodarczej;
  2. zatrudnieniem;
  3. nabywaniem usług na podstawie umów cywilnoprawnych;
  4. wystawianiem faktur, rachunków oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej;
  5. prowadzeniem procesu rekrutacji;
  6. wysyłaniem informacji handlowych;
  7. usprawiedliwionego interesu – dochodzenia swoich roszczeń;
 3. Przedsiębiorstwo występuje jako Administrator danych osobowych względem danych osobowych:
  1. osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie;
  2. klientów wpisanych do CEIDG;
  3. kontrahentów wpisanych do KRS;
  4. kandydatów do pracy;
  5. osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Przedsiębiorstwa
 4. Przedsiębiorstwo występuje jako podmiot przetwarzający względem danych powierzonych mu przez swoich klientów i kontrahentów dotyczących danych osób w stosunku do których klient i kontrahent są administratorami, a które powierzają Przedsiębiorstwu w celu prowadzenie ksiąg rachunkowych, usług kadrowo – płacowych lub innych usług zgodnych z przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa. Wskazane dane są przekazywane po zawarciu stosowanych umów powierzenia przetwarzania. Przedsiębiorstwo prowadzi ewidencję umów powierzenia przetwarzania.
 5. Dane osobowe oznaczone w pkt 3 są pozyskiwane przez administratora za pomocą
  1. formularza umieszczonego na stronie http://www.poprawska-kasztelan.pl/;
  2. dostarczane bezpośrednio przez kontrahenta;
  3. przesyłanie za pomocą przesyłki elektronicznej;

 

 1. Każdy podmiot korzystający z formularza wskazanego w pkt 5 lub przekazujący dane osobowe w innej formie jest zobowiązany do przedkładania wyłącznie swoich danych osobowych, które są prawdziwe, aktualne i kompletne. Przekazanie danych za pomocą formularza będzie uznawane za równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym dokumentem i jego akceptacją. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez nas mają wyłącznie osoby zatrudnione przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych oraz posiadający stosowne upoważnienie do przetwarzania danych nadane przez Administratora, który prowadzi ewidencję pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator/Podmiot przetwarzający przetwarza dane do czasu zrealizowania celu ich przetwarzania a po upływie tego terminu przetwarza tylko te dane podmiotów oznaczonych w pkt. 3 i 4, których archiwizowanie jest konieczne, ze względu na przepisy ustawy o rachunkowości oraz innych obowiązujących aktów prawnych. W przypadku danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od przedsiębiorstwa, przetwarzanie trwa do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą. W celu cofnięcia zgody należy przesłać wiadomość elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o treści : ,, Cofam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych’’
 3. Administrator danych osobowych nie udostępnia danych przetwarzanych w ramach swojej działalności nieupoważnionym podmiotom trzecim. W przypadku konieczności skorzystania z usług podmiotów trzecich, wówczas zawiera ze wskazanymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania.
 4. Administrator danych osobowych/Podmiot przetwarzający oświadcza, że przetwarza tylko dane osobowe adekwatne do celów ich przetwarzania. Jeżeli podmiot oznaczony w pkt. 3 i 4 przedłoży dane osobowe wykraczające poza zakres konieczny do prawidłowego świadczenie usług, Przedsiębiorstwo usuwa wszelkie dane zbyteczne chyba, że przetwarzanie wskazanych danych jest uzasadnione na podstawie regulacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 lub innych obowiązujących norm prawnych.
 5. Administrator danych osobowych/ Podmiot przetwarzający wskazuje, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mechaniczne oraz elektroniczne zapewniające możliwe najwyższy stopień ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiedni do zagrożenia oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmiany, utraty, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Każdy podmiot wskazany w pkt. 3 i 4 jest wyłącznie odpowiedzialny za udostępnienie nieaktualnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub pozyskanych z naruszeniem norm prawnych danych osobowych.
 7. Każdy, kogo dane przetwarzamy jako Administrator danych osobowych ma prawo zwrócić się z wnioskiem do nas o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych (w szczególności o zakres i cel przetwarzanych danych) wskazanego podmiotu przetwarzanych przez nas. Ponadto, każdy podmiot w stosunku do danych, którego występujemy jako Administrator danych osobowych, może zwrócić się z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych, sprostowanie, usunięcie jak i otrzymanie danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przekazanie danych we oznaczonym formacie do innego wskazanego przez wnioskującego administratora. Podmiot, którego dane przetwarza Przedsiębiorstwo może zgłosić sprzeciw dotyczący przetwarzania danych przez Przedsiębiorstwo. Wniosek dla bezpieczeństwa danych osobowych oraz szybkości rozpatrywania, powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, osobiście podpisany przez upoważnionego przedstawiciela tego podmiotu i przesłany na adres naszej siedziby lub adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Przedsiębiorstwo występujące jako Administrator danych w stosunku do danych osób oznaczonych w pkt 3 udzieli odpowiedzi na wnioski tych osób niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od odebrania wniosku. Wskazany termin może ulec wydłużeniu o kolejne dwa miesiące ze względu na ilość wniosków lub skomplikowanych charakter żądania we wniosku. Przedsiębiorstwo w przypadku konieczności przedłużenia terminu do udzielenia odpowiedzi poinformuje wnioskodawcę w terminie 30 dni od odebrania wniosku o konieczności przedłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi oraz o przyczynach przedłużenia.
 9. Oświadczamy, że wszelkie dane osobowe, które przetwarzamy w swoich zbiorach są właściwe zabezpieczone na wypadek próby ich pozyskania przez nieuprawnione osoby trzecie.
 10. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony danych w przedsiębiorstwie oraz realizacji wymogów prawnych oznaczonych w art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 11. W przypadku braku odpowiedzi na wniosek w terminie lub w inny sposób naruszenia obowiązujące normy prawne, wnioskodawcy lub osobie która poweźmie informacje o naruszeniu, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podczas wizyty osoby na wskazanej stronie nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe - anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres IP, adres URL, przeglądarka, itp.
 13. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią firmy.
 14. Strona www.poprawska-kasztelan.pl wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one przeglądarkę osoby odwiedzającej oraz usprawniają działanie serwisu. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Szczegóły znają Państwo w Polityce Cookies pod linkiem https://web.panoramafirm.pl/polityka-cookies.html​

 

Poprawska i Kasztelan

Biegli Rewidenci Spółka Partnerska

ul. Winklera 1

60-246 Poznań

tel.: 61 662-92-03

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W naszym przedsiębiorstwie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych w osobie Pani Małgorzaty Poprawskiej, z którą można się kontaktować pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

Formularz kontaktowy

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Informacje handlowe
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.